Beemster Scooter Shop
Uw scooterspeciaalzaak

SCOOTER BOETES → ROLLENBANKTEST / ‘ROLLERBANK’

 

Een rollentestbank (ook wel bekend als ‘rollerbank’) is een geijkt meetmiddel waarmee de maximum constructiesnelheid van een brom- of snorfiets wordt gemeten. Als de politie vermoedt dat een brom- of snorfiets te snel kan, dan is de bestuurder verplicht om mee te werken aan een test op de rollentestbank. Als uit de meting blijkt dat de brommer / snorfiets sneller kan dan de op het kentekenbewijs vermelde maximum constructiesnelheid, dan volgt een boete en sinds kort ook een verplichte herkeuring bij het RDW (of zelfs inbeslagname van de scooter bij meerdere overtredingen in korte tijd).

Voor de eenvoud en de duidelijkheid heeft het Openbaar Ministerie ervoor gekozen om een marge van 4 km/u (snorfiets) en 5 km/u (bromfiets) te hanteren.Dit is in het voordeel van de bestuurder. Voor de duidelijkheid: de maximum constructiesnelheid van een bromfiets is 45 km/u, die van een snorfiets 25 km/u. Als je scooter – na wettelijke correctie – sneller gaat dan 29 km/u (snorfiets) of 50 km/u (bromfiets) krijg je hiervoor een boete voor het overschrijden van de maximum constructiesnelheid (zie boetebedragen boven deze alinea). Ook krijgt het voertuig/kenteken een zogeheten WOK-status (‘wachten op keuren’). Dit betekend dat er niet meer met de scooter gereden mag worden op de openbare weg alvorens het RDW heeft vastgesteld dat het voertuig weer aan de toegestane snelheid voldoet.

De scooter wordt in beslag genomen als de politie constateert dat de op het kentekenbewijs vermelde maximum constructiesnelheid met 15 km/u (met aftrek van de 4 á 5 km/u marge én wettelijke correctie) of meer wordt overtreden en als dit voor de derde keer gebeurt binnen twee jaar. Bij de eerste of tweede overtreding in deze categorie, ontvangt de verdachte een waarschuwingsbrief waarin dit wordt uitgelegd. En een boete en WOK-status natuurlijk!

Jouw snelheid/boete op de rollenbank (inclusief correcties) uitrekenen?
Check de Rollenbank-o-meter!

 
E-mailen
Bellen
Map
Instagram